Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Na kratko o podjetju

Podjetje Gozdič d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1992 in se je v svojem obstoju trdno umestilo v slovensko gospodarstvo, tako na nabavni kot prodajni strani, na področju priprave in predelave divjačinskega mesa. Osrednje poslanstvo podjetja je priprava svežega in zamrznjenega mesa ter predelava v številne izdelke najvišje kakovosti, ki končnemu potrošniku nudijo možnost izbire in prijetne spremembe v vsakdanji prehrani ter prispevajo h kontinuirani rasti podjetja.

Proizvodne zmogljivosti v podjetju Gozdič so bile v preteklosti načrtovane za manjši – obrtniški način dela. Kasneje se je izkazalo, da je dejavnost smiselno razširiti in povečati obseg proizvodnje tudi za potrebe tujih trgov, saj produkti dosegajo visoko raven kakovosti, ki ustreza tudi najzahtevnejšim kupcem.

S tem namenom smo proizvodne prostore prilagodili veterinarskim zahtevam EU in z odpiranjem novih možnosti na tujih trgih naše proizvode ponudili tudi kupcem izven Slovenije.

Proizvodni proces poteka v dveh linijah; v prvi je osredotočen na izkoževanje, razkosavanje, izkoščičevanje in pakiranje mesa, v drugi pa na proizvodnjo izdekov, ki vključuje pripravo vseh sestavin, proizvodnjo, dimljenje, sušenje in pakiranje izdelkov. Proizvodnja izdelkov že od vzačetka temelji na klasičnih receptih, postopkih izdelave, dimljenja in sušenja, kar je razlog, da lahko proces izdelave suhomesnega proizvoda traja tudi 3-4 mesece.
Razvoj novih izdelkov nastaja v lastnih proizvodnih prostorih, kjer vsi zaposleni sodelujejo pri njihovem snovanju. Recepture in tehnologije za proizvodnjo izdelkov so bile v celoti razvite v podjetju in so tudi last podjetja.

Dobri odnosi s kupci so velika konkurenčna prednost in osnova za dolgoročen obstoj na trgu. Izkušnje skozi vsa leta poslovanja podjetja so nas naučile kako pomembno je znati pristopiti h kupcu z naslednjimi veščinami:

  • Odzivnost: kontinuirano spremljanje naročil kupcev,
  • Zanesljivost: pravočasna dostava,
  • Proaktivnost: svetovanje pri nakupu,
  • Fleksibilnost: se prilagajati kupcu, četudi s tem na kratek rok ne pridobimo vedno, se takšna sposobnost dolgoročno obrestuje.

Poleg naštetih veščin je pomembno tudi celovito obvladovanje kakovosti, doseganje visokih higienskih standardov in številnih drugih zahtev, ki jih delegirajo kupci in veterinarski pravilniki.
Skrb za zaščito ter varnost in zdravje zaposlenih v podjetju je vključena v celoten postopek proizvodnje, tako v smislu ozaveščanja posameznikov kot tudi v smislu oskrbe z ustreznimi zaščitnimi sredstvi.

Prav tako velja poudariti odgovoren odnos do okolja, ki izključuje morebitne obremenitve okolja podjetja, saj imamo organiziran odvoz odpadkov, ki se predelajo, odpadke zbiramo ločeno  in imamo zgrajen ustrezen sistem, ki nadzira odtok vode iz proizvodnega obrata.